пʼятниця, 30 березня 2012 р.

Тренінг 24.03.2012 - Проектне мислення або як створити успішний проект !!

тренер - Наталія Костюк


Проект :
 – це детально сплановане розв’язання проблеми.
 –  це коли ми маємо намір не щось робити, а щось зробити.Якщо говорити розумними фразами, то Проектом називається комплексзаходів, спрямованих надосягнення чітко визначенихцілей у передбаченому терміні,при використанні призначенихфінансових засобів (бюджету).Характеристика проекту:конкретна мета, що має елемент новизни;конкретні результати та кінцеві продукти;обмеження в часі та інших ресурсах;ретельно складений графік;участь всієї команди.Проектне мислення можна представити у вигляді наступної послідовності
«розумових кроків»: Ідея або задум проекту – представлення результату в загальній формі  (короткий опис, малюнок, схема).Коротке обґрунтування ідеї – чому або навіщо необхідно реалізувати саме цю ідею (задум)? Хто зацікавлений в її реалізації?Цілі – результати (містять детальне формулювання конкретних результатів, які повинні бути реалізовані як кінцева мета проекту).Аналіз існуючої ситуації, умов досягнення поставлених цілей – виявлення проблемних зон і зон рисок.Аналіз можливих негативних наслідків реалізації проекту.Постановка завдань – досягнення проміжних результатів, без досягнення яких кінцевих результатів досягти не можна.Визначення конкретних дій, необхідних для вирішення поставлених завдань.Визначення ресурсів (фінансових, кадрових, технічних і так далі), необхідних для досягнення поставлених цілей і завдань.Формування команди виконавців проекту, розподіл обов'язків, визначення функціоналів.Визначення системи моніторингу, контролю і експертизи реалізації проекту: розробка системи критеріїв і показників, по яких можна визначити як ефективність самого процесу реалізації проекту, так і його результатів.


Немає нових елементів.

Існують тільки нові комбінації.
Ідея – це нова комбінація старих елементів
Цикли проекту:
1. Програмування (Якою є ситуація? Які проблеми?)
2. Ідентифікація (Навіщо діємо? Що хочемо змінити?)
3.Формулювання (Що і коли зробимо?)
4.Фінансування (Які ресурси будуть задіяні, які витрати?)
5. Реалізація (Чого досягнемо? Якими будуть ефекти?)


6.Евальвація (Як я перевірю результати?)
ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ДОНОРА:

•Назва, контактна інформація
•Поточні активи (бюджет конкурсу)
•Ґрантова допомога за минулий рік
•Приклади підтриманих проектів
•Середній розмір та граничні межі ґрантів
•Галузі підтримки
•Обмеження
•Формат для подання заявки
•Термін подання - DEADLINES
•Термін прийняття рішень
•Суб’єктивна інформація
ЩО ХОЧЕ ЗНАТИ ДОНОР:
qЧи добре викладено та проаналізовано проблему?
qЧи збігається розв’язання цієї проблеми зі статутними цілями організації, яка звертається з пропозицією?
qНаскільки ретельно та переконливо проаналізовано причини, які призводять до виникнення проблеми?
qЧи наведено у викладі проблеми кількісні дані або інші мірила, за допомогою яких можна встановити вихідні показники?
qЧи ґрунтується виклад проблеми на попередніх дослідженнях?
qЧи є посилання на достовірні джерела, які використано для опису та аналізу? Чи зробили б такі ж висновки про цю проблему інші експерти у цій галузі?
З чого складається проект?
(аплікаційна форма)
1. Назва проекту
2. Презентація організації / 1 ст.
3. Аналіз та постановка проблеми / 1 ст.
4. Мета / абзац
5. Завдання / до 0,5 ст.
6. Перелік діяльності / календарний план / 1 ст.
7. Бюджет
8. Результати проекту / оцінка діяльності проекту
9. Додаткові дані: листи підтримки та ін.

Нових проектів Вам в особистому та професійному житті!!!
Немає коментарів:

Дописати коментар